Sunday, October 5, 2008

The only safe way to label a partition

Ik wil een etiket (label) geven aan een partitie

Makkelijk een etiketje plakken op een EXT3-partitie, doet u met het terminalprogramma e2label.

Voorbeeld voor partitie sda7, die u het etiket "appelflap" wil geven:

Toepassingen - Hulpmiddelen - Terminalvenster
tik in:

sudo e2label /dev/sda7 appelflap

druk op Enter. Uw wachtwoord blijft onzichtbaar, dat hoort zo.

Daarna volledige herstart van uw PC.
Overal in uw grafische omgeving heet sda7 nu appelflap, maar onder de motorkap heet hij nog steeds sda7.

Let op: e2label werkt alleen bij partities die geformatteerd zijn in EXT3 of EXT2. Dus niet bij FAT, FAT32, NTFS en ook niet bij de swap.


If you want to give a label to a partition:

the easy way to paste a label on an EXT3 partition use a terminal program e2label.

Sda7 partition for example, you want to name multimedia:

Applications - Tools - Terminal Window
type:

sudo e2label / dev/sda7 multimedia

press Enter. Your password remains invisible.

Then restart your entire PC.
Throughout your graphical environment sda7is called multmedia now, but under the bonnet is he still sda7.

Please note: e2label works only with partitions formatted in EXT3 or EXT2. So not FAT, FAT32, NTFS, and not with the swap.


Never use gparted to rename partition; all data on it will be lost!!

No comments:

Blog Archive

About Me

Exclusion of liability Regarding StillStupid: The use you make of the guides, tips and downloads that you listed on this web site or on another website to which I refer is entirely at your own risk. In no way can I be held liable for damage or consequential damages of any kind, which occurs as a result of that use.