Monday, October 6, 2008

When Pulse Auudio leads to problems

Schakel PulseAudio uit

Ubuntu 8.04 heeft een nieuw audiosysteem, genaamd PulseAudio. In sommige omstandigheden, bij bepaalde geluidskaarten, werkt dit niet goed. U kunt wellicht uw geluidsprobleem oplossen door Pulse Audio uit te schakelen en "terug te stappen" op het oudere ALSA. Doe dit als volgt:

a. Systeem - Beheer - Synaptic pakketbeheer

zoekterm: alsa-oss

vink het pakket aan en druk op de knop Toepassen

b. Systeem - Voorkeuren - Geluid

Zet alles op "ALSA - Advanced Linux Sound Architecture", bij Geluidsacties, Muziek en films en Audio-conferentie.

c. Doe daarna een volledige herstart van uw computer (waarschijnlijk niet nodig, maar doe het voor alle zekerheid toch even).

Let op: het is een gebruikersinstelling. Herhaal stap b en c dus in elk gebruikersaccount.

source:

http://computertip.googlepages.com/geluidskaartinubuntu


udio from switching Pulse

Ubuntu 8.04 has a new audio system, called Pulse Audio. In some circumstances, with certain sound cards, this is not working properly. You can probably solve your sound problem by shutting down Pulse Audio and to "step back" on the earlier ALSA. Do this as follows:

a. System - Administration - Synaptic package management

Keyword: alsa-oss

Check the package and press the Apply button

b. System - Preferences - Sound

Put everything on "ALSA - Advanced Linux Sound Architecture", at Sound Action, music and movies and audio conference.

c. Then do a full restart of your computer (probably not necessary, but do it anyway just to be sure).

Please note: it is a user setting. Repeat step b and c therefore each user.


No comments:

Blog Archive

About Me

Exclusion of liability Regarding StillStupid: The use you make of the guides, tips and downloads that you listed on this web site or on another website to which I refer is entirely at your own risk. In no way can I be held liable for damage or consequential damages of any kind, which occurs as a result of that use.